Alcohol-Distillatie

Distilleren, niet als verdienste maar als hobby.

Picture
Door de eeuwen heen word er op dit aardbolletje graag een borrel gedronken.
De mensheid is er dan ook zeker in geslaagd fijne neuten te bereiden in de loop der tijd.
En als je in eigen persoon ook graag een borreltje drinkt, en de interesse hebt in de wetenschap en techniek die ermee gemoeid gaat om de engelendrank te produceren, dan is de hobby snel gevonden.

Nu wil ik middels deze site niet teveel ingaan op allerlei processen die erbij komen kijken om van begin tot eind een fijn product te krijgen, maar des te meer uitwijden over de bouw van een distillatie-ketel.

De uitleg hoe een goede stookwijn (de basisvloeistof om te distilleren) te maken, laat ik nog even aan anderen over.
Het maken van een stookwijn geschied d.m.v. vergisting van suikers (fermentatie)

De gist en het proces om de stookwijn te produceren zullen veel invloed hebben op de de smaak en reuk na distilleren.
Eerlijk gezegd moet ik me nog iets meer toespitsen op het fermentatieproces met verschillende gisten, maar vooralsnog heb ik me meer toegelegd op het distillatieproces, de techniek van de distillatieketel, nabehandeling van het distillaat..................en uiteraard het proeven.